im high as a motherfucker là gì - Nghĩa của từ im high as a motherfucker

im high as a motherfucker có nghĩa là

Tôi thực sự, thực sự, thực sự bị ném đá ví dụ

Thí dụ

John buồn "Tôi cao như một người mẹ"