Line in file exceeds 255 characters là lỗi gì năm 2024

When trying to translate a resolution by adding more than 255 character under the description field, the following error message occurs:

com.opensymphony.module.propertyset.IllegalPropertyException: String exceeds 255 characters. at com.opensymphony.module.propertyset.AbstractPropertySet.setString(AbstractPropertySet.java:365) at com.atlassian.jira.propertyset.JiraCachingPropertySet.setString(JiraCachingPropertySet.java:318 BY right, JIRA should have validate the limit of inserted characters if it is intended to be 255 character .

Skip to content

GitLab

 • Explore
 • Sign in
 • Line in file exceeds 255 characters là lỗi gì năm 2024
  GNOME
 • gedit
 • Repository
 • gedit
 • po
 • vi.po

Blame History Permalink

 • Line in file exceeds 255 characters là lỗi gì năm 2024
  Revert "Merge branch 'master' into wip/next"· 5164375a Sébastien Wilmet authored Jul 15, 2022 This reverts commit 661db630, reversing changes made to a8cb2b57. It is to basically come back to: commit a8cb2b57 the previous version of gedit based on the Tepl library. The goal is to continue the gedit development (on master), but based on the Tepl library. 5164375a

Ví dụ với số 8-bit, giá trị tối đa là 255, do đó số BCD có 3 chữ số. Tính từ hàng trăm đến hàng đơn vị, lấy số cần chuyển trừ cho 1 đơn vị của hàng trăm (tức là 100) đến khi có kết quả âm thì không trừ nữa, coi như đã chuyển xong hàng trăm, lấy phần dư thực hiện tiếp cho hàng chục, sau đó đến hàng đơn vị.

Với số 16-bit, giá trị tối đa là 65535, do đó số BCD có 5 chữ số. Cũng có thể làm theo cách tương tự, nhưng vấn đề ở đây là vi xử lý 8 bit không thể trừ hai số 16-bit với nhau một cách trực tiếp. Do đó cần phải có một số chương trình con để thực hiện các phép toán giữa các số 16-bit. Nếu không muốn đau đầu thì người dùng thường chọn ngôn ngữ cấp cao. Nếu vẫn muốn đau đầu thì tìm trên mạng hay tự viết các chương trình con hợp ngữ cho 16-bit.

Thân,

minhtruong 30-11-2006 07:40 PM


cho em hỏi đã có ai sử dụng pascal để viết chương trình cho pic chưa vậy

namqn 30-11-2006 07:49 PM


Trích:


Nguyên văn bởi minhtruong (Post 6197)

cho em hỏi đã có ai sử dụng pascal để viết chương trình cho pic chưa vậy


Bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi, ít nhất thì tôi cũng đã dùng thử. Kẹt lắm thì đọc sách giùm bạn thôi.

Thân,

Jerry 03-12-2006 10:06 AM


Đổi mã nhị phân 16bit sang 5 byte bcd unpacked

Trích:


Nguyên văn bởi hanspkt (Post 5878)

Xin chào! Em vừa mới tìm được cách chuyển đổi từ mã nhị phân 8bit sang mã bcd để xuất ra led 7 doan, nhưng em không biết cách để chuyển mã nhị phân 16bit sang mã bcd, mong được các bác chỉ giáo.


Code:


`; Đổi mã nhị phân 16bit sang 5byte BCD unpacked

; ;Binary 16 bit to BCD unpacked 5 digit ; ; Input : hex number in Hi, Lo (16bit binary) ; Output : TenK:Thou:Hun:Ten:Ones

bin16tobcdup5: swapf Hi,w andlw 0x0F addlw 0xF0 movwf Thou addwf Thou,f addlw .226 movwf Hun addlw .50 movwf Ones

movf Hi,w andlw 0x0F addwf Hun,f addwf Hun,f addwf Ones,f addlw .233 movwf Ten addwf Ten,f addwf Ten,f

swapf Lo,w andlw 0x0F addwf Ten,f addwf Ones,f

rlf Ten,f rlf Ones,f comf Ones,f rlf Ones,f

movf Lo,w andlw 0x0F addwf Ones,f rlf Thou,f

movlw 0x07 movwf TenK

movlw .10 Lb1: addwf Ones,f decf Ten,f btfss 3,0 goto Lb1

Lb2: addwf Ten,f decf Hun,f btfss 3,0 goto Lb2 Lb3: addwf Hun,f decf Thou,f btfss 3,0 goto Lb3 Lb4: addwf Thou,f decf TenK,f btfss 3,0 goto Lb4 retlw 0

; Phần khai báo đầu chương trình thêm vào khai báo RAM: CBLOCK 0x20 TenK Thou Hun Ten Ones Hi Lo ENDC

; gọi thử chương trình đổi mã nhị phân 16bit sang 5 byte bcd unpacked movlw 0xff movwf Hi movlw 0xff movwf Lo call bin16tobcdup5

`


Notes: Nhờ các Mod edit lại phần code sao cho dễ nhìn hộ em, em chẳng biết làm thế nào!!!Thanks

namqn: Chọn phần code cần định dạng, chọn nút có hình dấu '#' trên thanh công cụ (ở trong khung soạn thảo lớn nhé). Cách khác là đặt mã [ code] trước phần code cần định dạng, và mã [ /code] ngay sau phần cần định dạng (nhớ là không có khoảng trắng bên trong các tag [] nhé, tôi phải để khoảng trắng thì các tag mới hiển thị được).

LEO-XBS 24-12-2006 05:38 PM


Giải đáp thắc mắc của bạn vtt: bạn gán biến RunningLed = RD2 (

define RunningLed RD2), bạn muốn đưa chân này lên mức cao tức là dùng lệnh RunningLed = 1; tuy nhiên chương trình của bạn ko chạy được, lý do rất đơn giản là bạn chưa thiết lập chế độ I/O cho cổng D. Trước đó bạn phải dùng lệnh set_tris_d(0); để cổng D làm cổng ra rồi mới thực hiện lệnh RunningLed = 1; Còn lệnh output_high(PIN_D2) ; thì nó đã tự thiết lập cho chân RD2 làm chân ra rồi. Bạn thư lại xem sao nhé!

giaosucan 31-12-2006 10:47 PM


sao không thấy hướng dẫn bằng C các bác nhỉ

phamgiaquang 11-01-2007 04:21 PM


Mình đã dịch file bật tắt led 1s của NHH bằng MPLABIDEv7.51 nhưng không được. Chương trình báo lỗi:

Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Done. Executing: "F:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F452 "onoffled1s.asm" /l"onoffled1s.lst" /e"onoffled1s.err" Warning[215] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 8 : Processor superseded by command line. Verify processor symbol. Message[301] F:\PROGRAM FILES\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F877A.INC 37 : MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor.) Warning[230] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 10 : __CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG. Error[126] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 10 : Argument out of range (not a valid config register address) Warning[207] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 12 : Found label after column 1. (COUNT1) Warning[207] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 13 : Found label after column 1. (COUNT2) Warning[207] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 14 : Found label after column 1. (COUNT3) Error[173] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 53 : Source file path exceeds 62 characters (F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM) Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Thu Jan 11 16:17:17 2007

Mình cũng đã dịch file mạch test led 1 của bác F nhưng cũng bị lỗi. Không biết tại sao.

namqn 11-01-2007 06:36 PM


Trích:


Nguyên văn bởi phamgiaquang (Post 6797)

Mình đã dịch file bật tắt led 1s của NHH bằng MPLABIDEv7.51 nhưng không được. Chương trình báo lỗi:

Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Done. Executing: "F:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F452 "onoffled1s.asm" /l"onoffled1s.lst" /e"onoffled1s.err" Warning[215] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 8 : Processor superseded by command line. Verify processor symbol. Message[301] F:\PROGRAM FILES\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F877A.INC 37 : MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor.) Warning[230] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 10 : __CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG. Error[126] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 10 : Argument out of range (not a valid config register address) Warning[207] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 12 : Found label after column 1. (COUNT1) Warning[207] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 13 : Found label after column 1. (COUNT2) Warning[207] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 14 : Found label after column 1. (COUNT3) Error[173] F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM 53 : Source file path exceeds 62 characters (F:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PHAM GIA QUANG\DESKTOP\ONOFFLED1S.ASM) Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Thu Jan 11 16:17:17 2007

Mình cũng đã dịch file mạch test led 1 của bác F nhưng cũng bị lỗi. Không biết tại sao.


Warning[215], Message[301], và Warning[230] không quan trọng lắm. Tuy nhiên trong MPLAB bạn đang chọn PIC18F452, trong khi tập tin header được gộp vào trong mã nguồn lại là cho PIC16F877A!

Các Warning[207] cho thấy format của tập tin nguồn của bạn không chuẩn. Tất cả các nhãn (label) phải nằm ở cột 1 của các dòng mã nguồn.

Error[173] chính là rắc rối, tên đường dẫn đến tập tin nguồn của bạn quá dài (dài hơn chiều dài tối đa là 62 ký tự). Bạn đặt mã nguồn trong một thư mục nào đó ở gần thư mục gốc, đặt tên thư mục sao cho đường dẫn tương đối ngắn thôi.

Thân,

namqn 30-01-2007 06:16 PM


Trích:


Nguyên văn bởi anhoa1608 (Post 7134)

Em chưa từng làm việc với bảng quang báo...Bây giờ bạn em rủ làm đề tài cùng nên bọn em đang fải tìm tài liệu(vì bạn ấy cũng chưa biết nhiều)...Có anh nào biết chỉ em với... Cám ơn nhiều


Có thông tin về bảng cần làm chưa? Số hàng, số cột, đơn sắc hay bao nhiêu màu, các yêu cầu về tính năng: giao tiếp để nhập dữ liệu, điều chỉnh độ sáng hay không, ...

Về nguyên tắc thì có nhiều trang đã đề cập, vào google với từ khóa 'led matrix' thôi. Cách hay nhất theo nhiều người đã từng làm là dùng vi mạch dịch/chốt 74HC595 cùng với các vi mạch source/sink dòng như UDN2981/ULN2803.