Phản ứng hóa hợp lớp 8

 • Một số bài tập điển hình về sự oxi hóa phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi có đáp án và lời giải chi tiết

  Một số bài tập điển hình về sự oxi hóa phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết sự oxi hóa phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

  Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1 Trang 87 SGK Hóa học 8

  Giải bài 1 trang 87 SGK Hóa học 8. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

  Xem lời giải
 • Bài 2 Trang 87 SGK Hóa học 8

  Giải bài 2 trang 87 SGK Hóa học 8. Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa...

  Xem lời giải
 • Bài 3 Trang 87 SGK Hóa học 8

  Giải bài 3 trang 87 SGK Hóa học 8. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn...

  Xem lời giải
 • Bài 4 Trang 87 SGK Hóa học 8

  Giải bài 4 trang 87 SGK Hóa học 8. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng...

  Xem lời giải
 • Bài 5 Trang 87 SGK Hóa học 8

  Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 8. Hãy giải thích vì sao : Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?

  Xem lời giải