Sinh học lớp 10 bài 2 sinh vật là gì năm 2024

Dựa vào những đặc điểm chung của mỗi nhóm sinh vật, hai nhà khoa học : Whittaker và Margulis đưa ra hệ thống phân loại giới:

 • Giới Khởi sinh (Monera) [Tế bào nhân sơ]
 • Giới Nguyên sinh (Protista)
 • Giới Nấm (Fungi)
 • Giới Thực vật (Plantae)
 • Giới Động vật (Animalia)

.PNG)

1.2.1. Giới Khởi sinh (Monera)

 • Đại diện: vi khuẩn
 • Đặc điểm: nhân sơ, bé nhỏ (1-5 mm)
 • Phân bố: vi khuẩn phân bố rộng rãi.
 • Phương thức sinh sống: hoại sinh, tự dưỡng, kí sinh…

.PNG)

1.2.2. Giới Nguyên sinh (Protista)

 • Đại diện: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.
 • Tảo: là sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, có sắc tố quang hợp, quang tự dưỡng, sống trong nước.

Nấm nhầy: là sinh vật nhân thực, dị dưỡng, hoại sinh. Cơ thể tồn tại ở 2 pha: pha đơn bào giống trùng amip, pha hợp bào là khối chất nhầy chứa nhiều nhân.

Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.

Đề bài

Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các kiểu dinh dưỡng cả vi sinh vật gồm: quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa dị dưỡng

Lời giải chi tiết

Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của vi sinh vật để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng.

Sinh học lớp 10 bài 2 sinh vật là gì năm 2024

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 10 Giải bài 3 trang 91 SGK Sinh học 10. Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị...
 • Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10 Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10. Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.
 • Hãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết. Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 10.
 • Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn carbon, vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào? Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Sinh học 10. Hô hấp và lên men

Trong môi trường có ôxi phân tử, một số vi sinh vật tiến hành hô hấp hiếu khí. Còn khi môi trường không có ôxi phân tử, thì vi sinh vật tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí.