So sánh trang chiếu và biểu tượng trang chiếu tin9 năm 2024

A/ Comment/ New Comment B. Review/ Compare/ compare – chọn tiếp bản thứ 2 C. Review/ Compare/ Next D. Review/ Compare/ Previos

 1. Trong Microsoft PowerPoint, để thiết lập cho bài thuyết trình khi trình chiếu không có hiệu ứng, ta chọn Slide Show, chọn Set Up Slide Show và đánh dấu vào mục nào sauđây? A without narration B. Show without animation C. Presented by a speaker (full screen) D. Loop continuously until ‘ESC’
 2. Trong Ms PowerPoint, khi đang chiếu ở slide 5 muốn trở lại slide 4 ta nhấn?

A B. PgDn C. Enter D. Esc

 1. Trong Ms PowerPoint, khi đang trình chiếu muốn trở lại đối tượng vừa biểu diễn trướcđó ta nhấn? Aũi tên qua trái (P) B. Mũi tên qua phải (N) C. Enter D. Esc
 2. Trong Microsoft PowerPoint, hiệu ứng cho phép đối tượng chuyển động theo quỹ đạo bất kỳ như hình được thiết lập ở chức năng?

A/ Animation/ Entrance B. Animations/ Animation/ Emphasis C. Animations/ Animation/ Exit D. Animations/ Animation/ Motions paths ฀ Custom path

 1. Trong Microsoft PowerPoint, để tạo Album ảnh ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Design -> Photo Album -> New Photo Album B. Home -> Photo Album -> New Photo Album C. View -> Photo Album -> New Photo Album D. Insert -> Photo Album -> New Photo Album
 2. Cho biết lỗi của slide sau?

Aỗi cỡ chữ quá lớn B. Lỗi phối màu chữ và màu nền C. Lỗi kích thước slide quá nhỏ D. Lỗi dùng quá nhiều hiệu ứng

 1. Cho biết lỗi của slide sau? Aỗi cỡ chữ quá lớn với phạm vi slide B. Lỗi phối màu chữ và màu nền C. Lỗi dài dòng, quá nhiều chữ, nhiều hàng trong một slide D. Lỗi dùng quá nhiều hiệu ứng
 2. Để thiết lập Slide Master, ta thực hiện: A / Slide Master B. View / Slide Master C. View / Handout Master D. Insert / Slide Master
 3. Nhiệm vụ của Slide Master là? A chính trong trình bày
 1. Tập hợp các trang trình bày C. Nơi lưu trữ cũng như cài đặt tất cả định dạng trong file trình chiếu D. Là file trình chiếu chính
 1. Trong Powerpoint muốn đánh dấu hay số đầu đoạn ta dùng lệnh nào:
 1. Home / Bullets – Numbering B. Insert / Bullets - Numbering C. Format / Border and Shading D. Insert / Slide Number
 1. Văn bản trên trang trình chiếu được đặt ở đâu:
 1. Placeholders B. Object holders C. Auto layouts D. Text holders 13. Sau khi chọn Slide Design, nếu chọn một mẫu (Design Template) nào đó để tạo kiểuthiết kế chung cho các slide thì sau đó người sử dụng: A. không thể định dạng màu chữ, kiểu chữ trong slide. B. Có thể thay đổi kiểu thiết kế cho tất cả các slide. C. Có thể thay đổi kiểu thiết kế cho từng Slide. D. Không thể định dạng màu hoặc hoa văn trong Slide.
 1. Để tùy chỉnh bóng 3D cho đối tượng đồ họa Shape ta vào chức năng: A. Format / Shape Effects / Bevel/ ... B. Insert / Shape Effects / Bevel/ ... C. Format / Shape Effects / Shadow/ ... D. Format / Shape Effects / Reflection/ ...
 2. Để thay đổi độ sáng của hình ảnh ta dùng chức năng:
 1. Format / Color B. Format / Corrections C. View / Color D. View / Corrections
 1. Thuật ngữ nào được sử dụng khi xoay chiều hình ảnh trong Clip Art? A. Group B. Flip C. Rotate D. Tất cả các câu trên
  1. Khi chèn một hình ảnh vào Ms PowerPoint, chức năng Format/ Adjust/ CompressPicture dùng để?
 1. Tăng giảm độ sáng – tối cho hình B. Nén kích thước hình về tối thiểu với độ phân giải hiện tại C. Đưa hình về nguyên bản gốc khi chèn D. Loại bỏ hình nền nếu có của hình (đưa về dạng trong suốt) 18. Khi chèn một hình ảnh vào Ms PowerPoint, để xoay hình sang trái một góc 90 0 ta chọnhình, sau đó chọn chức năng? A. Format/ Arrange/ Rotate/ Rotate Right 90 0 B. Format/ Arrange/ Rotate/ Rotate Left 90 0 C. Format/ Arrange/ Rotate/ Flip Vertical D. Format/ Arrange/ Rotate/ Flip Horizontal 19. Khi chèn một hình ảnh vào Ms PowerPoint, để cắt hình lấy phần chính muốn trình diễn,chọn hình và dùng chức năng? A/ Size/ Crop/ Crop B. Format/ Arrange/ Align C. Format/ Picture Effects D. không làm được, phải dùng phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp hơn 20. Trong Microsoft Powerpoint, để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà khôngphải thiết kế lại, ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Home -> Duplicate Slide B. Insert -> Duplicate Slide C. Nhấp chuột phải lên Slide hiện hành ฀ Duplicate Slide D. Nhấp chuột phải lên Slide hiện hành ฀ New Slide 21. Để chèn sơ đồ tổ chức vào Slide ta thực hiện: A. Insert / Shapes – chọn kiểu thích hợp B. Insert / SmartArt – chọn kiểu thích hợp C. Insert / Chart – chọn kiểu thích hợp D. View / Picture – chọn kiểu thích hợp 22. Trong Powerpoint để muốn thêm video hay âm thanh, ta thực hiện: A. Insert / Video – Audio C. Insert / Diagram
 1. Home -> New -> Themes -> Chọn mẫu -> Create C. File -> New -> Themes -> Chọn mẫu -> Create D. File -> New -> Themes -> Chọn mẫu -> OK
 1. Trong Powerpoint, thao tác nào sau đây để tạo mới 1 Section?
 1. File -> Section -> Add Section... B. Insert -> Section ->Add Section... C. Slide Show -> Section -> Add Section... D. Home/Slides -> Section -> Add Section...
 1. Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn, ta thực hiện: A. View -> Background styles B. Design ->Format Background styles C. Format ->Background styles D. Insert ->Background styles
  1. Trong Microsoft PowerPoint, khi chèn file âm thanh vào Slide, muốn ẩn biểu tượng loa (biểu tượng âm thanh) khi trình chiếu, ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Layout -> Hide During show B. Format -> Hide During show C. Playback -> Hide During show D. Audio -> Hide During show
 2. Để chọn màu đường viền cho một đối tượng Shape đang được chọn, ta thực hiện: A. Home ->Shape Fill B. Home ->Shape Outline C. Home ->Shape Effects D. Home ->Shape Color
 3. Trong Microsoft Powerpoint, để cắt Video, ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Playback ->Trim Video B. Design ->Trim Video C. Slide Show ->Trim Video D. Format ->Trim Video
 4. Trong Microsoft Powerpoint, chức năng Trigger có công dụng gì? A. Là một hiệu ứng bình thường B. Kích hoạt một hiệu ứng khác C. Hiệu ứng chuyển sang Slide khác D. Điều khiển âm lượng của Video
  1. Trong Microsoft Powerpoint, để sử dụng bút vẽ khi trình diễn ta nhấn tổ hợp phím nàosau đây?
 1. Alt + P B. Shift + P C. Ctrl + P D. Ctrl + Alt + P 43. Trong Microsoft Powerpoint, để sử dụng bút tô Highlighter khi trình diễn ta thực hiệnthao tác nào sau đây? Aấp chuột phải, chọn Screen ->Highlighter B. Nhấp chuột phải, chọn Pointer ->Highlighter C. Nhấp chuột phải, chọn Screen Option ->Highlighter D. Nhấp chuột phải, chọn Pointer Option ->Highlighter 44. Trong Microsoft Powerpoint, để cho phát đi 1 đoạn âm thanh xuyên suốt trên tất cả cácslide, trong ngăn Playback, nhóm Audio Options ฀ Start, ta chọn mục nào sau đây? A B. On Click C. Play across slides D. Không cần chọn, đoạn âm thanh tự động thực hiện 45. Trong Microsoft Powerpoint, khi thiết lập các tùy chọn cho video, chọn chức năngRewind after Playing là để làm gì? A. Phát đoạn phim liên tục B. Phát lại từ đầu sau khi phát xong C. Ẩn phim khi không phát D. Phát phim ở chế độ toàn màn hình 46. Trong Microsoft PowerPoint, để chuyển nội dung trong Textbox sang dạng sơ đồ(SmartArt) ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Design -> Convert to SmartArt -> chọn kiểu sơ đồ B. Format -> Convert to SmartArt -> chọn kiểu sơ đồ C. Insert -> Convert to SmartArt -> chọn kiểu sơ đồ D. Home/Paragraph -> Convert to SmartArt -> chọn kiểu sơ đồ 47. Trong Powerpoint, thao tác nào sau đây để tạo MACRO? A. Vào Home ->฀ Macros... B. Vào Insert ->฀ Macros... C. Vào View/Macro ->฀ Macros... D. Vào File ->฀ Macros