Thoát hiểm tiếng Trung là gì


  • Hình minh họa từ Internet
  • 避难引导灯
  • 避難引導燈
  • Bìnàn yǐndǎo dēng

  • 出口指示灯
  • 出口指示燈
  • Chūkǒu zhǐshì dēng (Bạn Trinh)

  • Tag: Sản xuất

Video liên quan