Bảng giá chuyển phát nhanh nhà xe văn minh năm 2024

Show
="cac-tuyen-duong-ma-nha-xe-van-minh-nay-dang-hoat-dong"> Các tuyến đường mà nhà xe Văn Minh này đang hoạt động

🚌 1. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 02

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 02

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 02 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 02

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 2. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 03

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 03

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 03 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 03

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 3. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 11

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 11

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 13:45
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 11 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 11

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 4. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 15

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 15

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 15 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 15

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 5. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 19

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 19

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 08:50
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 19 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 19

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 6. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 22

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 22

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 09:45
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 22 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 22

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 7. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 23

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 23

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:10
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 7.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 23 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 23

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 8. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 24(CS)

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 24(CS)

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 24(CS) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 24(CS)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 9. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 26

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 26

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 06:50
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 26 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 26

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 10. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 35

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 35

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:10
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 7.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 35 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - 35

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 11. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.30

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.30

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 11:50
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.30 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.30

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 12. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.31

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.31

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.31 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.31

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 13. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.34

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.34

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:10
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 7.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.34 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.34

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 14. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.40

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.40

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 13:40
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.40 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.40

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 15. Xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.41(CS)

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.41(CS)

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Nghệ An: 22:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Nghệ An khoảng: 6.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An

 • VP Cửa Lò

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.41(CS) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 450,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Nghệ An của Văn Minh: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Cửa Lò - Nước Ngầm - V.41(CS)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Nghệ An: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Nghệ An : 19006467

🚌 16. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 12:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 17. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 10

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 10

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 14:10
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 10 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 10

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 18. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 12

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 12

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 21:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 12 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 12

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 19. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 29

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 29

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 21:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 29 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 29

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 20. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 37

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 37

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 15:10
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 6.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 37 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 37

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 21. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 38

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 38

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 21:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 38 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 38

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 22. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 39

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 39

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 06:15
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 39 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 39

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 23. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.01

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.01

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 12:10
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.01 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.01

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 24. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.02

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.02

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 21:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.02 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.02

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 25. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.33

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.33

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 10:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.33 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.33

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 26. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.42

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.42

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 07:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.42 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - V.42

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 27. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 18

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 18

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 22:55
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 18 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 18

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 28. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 20

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 20

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 21:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 20 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - 20

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 29. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - V.43

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - V.43

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 21:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - V.43 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Nước Ngầm - VB - V.43

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 30. Xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Yên Nghĩa - 16

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Yên Nghĩa - 16

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 21:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 7.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Yên Nghĩa

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Yên Nghĩa - 16 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Hà Tĩnh - Yên Nghĩa - 16

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 31. Xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 08:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 8.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • Văn phòng Formosa

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 340,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 09

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 32. Xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 32

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 32

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Tĩnh: 20:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Nội từ Hà Tĩnh khoảng: 8.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • Văn phòng Formosa

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 32 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Tĩnh của Văn Minh: 340,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Nước Ngầm - 32

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Tĩnh: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Tĩnh : 19006467

🚌 33. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngàm - Hà Tĩnh - 39

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngàm - Hà Tĩnh - 39

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 19:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngàm - Hà Tĩnh - 39 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngàm - Hà Tĩnh - 39

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 34. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 01

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 01

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 07:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 4.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 01 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 01

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 35. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 02

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 02

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 10:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 6.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 02 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 02

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 36. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 05

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 05

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 14:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 05 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 05

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 37. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 07

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 07

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 08:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 6.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 07 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 07

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 38. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 11

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 11

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 23:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 6.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 11 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 11

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 39. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 15

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 15

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 13:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 15 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 15

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 40. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 19

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 19

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 22:15
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 19 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 19

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 41. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 22

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 22

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 21:05
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 22 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 22

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 42. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 23

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 23

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 11:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 23 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 23

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 43. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 24

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 24

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 12:45
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 24 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 24

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 44. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 28

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 28

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 17:05
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 4.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 28 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 28

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 45. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 35

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 35

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 15:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 35 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - 35

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 46. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.31

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.31

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 14:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.31 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 450,000đ
 • Xe limousine đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.31

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 47. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.40

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.40

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 22:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • PV Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.40 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.40

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 48. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.41

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.41

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 15:40
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội khoảng: 5.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An - Quỳnh Lưu

 • VP Cửa Lò

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.41 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Nghệ An - Quỳnh Lưu từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Cửa Lò - V.41

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 49. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 09

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 09

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 22:10
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 09 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 09

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 50. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 12

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 12

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 09:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 12 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 12

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 51. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 29

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 29

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 12:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 29 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 29

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 52. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 37

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 37

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 23:15
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 37 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 37

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 53. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 38

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 38

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 11:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 38 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - 38

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 54. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 09

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 09

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 20:50
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 7.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • Văn phòng Formosa

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 09 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 340,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 09

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 55. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 32

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 32

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 08:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 7.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • Văn phòng Formosa

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 32 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 340,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - 32

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 56. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.01

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.01

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 22:20
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.01 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.01

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 57. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.02

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.02

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 13:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 5.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.02 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.02

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 58. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.33

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.33

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 5.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.33 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.33

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 59. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.42

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.42

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 18:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.42 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - V.42

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 60. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - 20

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - 20

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 09:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - 20 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - 20

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 61. Xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - V.43

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - V.43

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 12:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 6.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - V.43 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ
 • Xe limousine đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh - VB - V.43

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467

🚌 62. Xe Văn Minh tuyến Yên Nghĩa - Hà Tĩnh - 16

a. Giờ khởi hành của xe Văn Minh tuyến Yên Nghĩa - Hà Tĩnh - 16

 • Giờ xuất phát của xe Văn Minh ở Hà Nội: 10:55
 • Thời gian của nhà xe Văn Minh đi Hà Tĩnh từ Hà Nội khoảng: 7.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Nội

 • VP Yên Nghĩa

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh

 • VP BX Hà Tĩnh

d. Giá vé giá xe Văn Minh tuyến Yên Nghĩa - Hà Tĩnh - 16 của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Tĩnh từ Hà Nội của Văn Minh: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Minh tuyến Yên Nghĩa - Hà Tĩnh - 16

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Minh Hà Nội: 101 Lý Thường Kiệt
 • Số điện thoại xe Văn Minh Hà Nội : 19006467