Biased against là gì

Q: Đâu là sự khác biệt giữa biased against và biased toward ?

Video liên quan