Cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất lớp 11

Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

20/06/202120/06/2021 0 Comments
This entry is part 7 of 12 in the series Ứng dụng máy tính Casio fx-580VN X trong Kỳ thi THPT Quốc gia

Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số là câu hỏi thường gặp trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

Để tìm được hai giá trị trên chúng ta có thể dựa vào bảng biến thiên hoặc dựa vào đạo hàm. Cả hai phương pháp này đều được hướng dẫn chi tiết trong sách giáo khoa

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một phương pháp mới, chỉ cần sử dụng phương thức tính toán Table

Phương pháp này có thể tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số trên khoảng, nửa khoảng, đoạn

Mục lục

 • 1 Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số trên khoảng
  • 1.1 Dựa vào bảng biến thiên
  • 1.2 Dựa vào phương thức tính toán Table
 • 2 Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
  • 2.1 Dựa vào đạo hàm
  • 2.2 Dựa vào phương thức tính toán Table
 • 3 Ứng dụng trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

1 Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số trên khoảng

1.1 Dựa vào bảng biến thiên

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

Chú ý 1.1
 • Nếu đề bài không yêu cầu tìm giá trị lớn nhất trên đâu thì chúng ta phải tự hiểu là tìm trên tập xác định
 • Nếu đề bài có yêu cầu cụ thể thì chỉ lập bảng biến thiên trên khoảng yêu cầu

Tuy f(x) là hàm phân thức nhưng

nên tập xác định của f(x) là

Thủ thuật Lập bảng biến thiên bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vậy

(tại
)

1.2 Dựa vào phương thức tính toán Table

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

trên khoảng

Bước 1 Thiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm f(x)

Bước 2 Chọn phương thức tính toán Table

Bước 3 Nhập biểu thức

Bước 4 Nhập

Chú ý 1.2

Nếu

thì nhập

Bước 5 Quan sát bảng giá trị của f(x)

Chúng ta dự đoán

(tại
)

Bước 6 Nhập Start, End Step với các giá trị thích hợp để kiểm tra dự đoán

Quan sát bảng giá trị của f(x) ta thấy

là giá trị nhỏ nhất tìm được

Chúng ta sẽ tìm chính xác giá bằng cách cho

,
,

Cụ thể nhập

Quan sát bảng giá trị của f(x) ta thấy dự đoán trên là đúng

Vậy

(tại
)

2 Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

2.1 Dựa vào đạo hàm

Bước 1 Tìm các điểm

trên khoảng
sao cho
bằng
hoặc
không xác định

Bước 2 Tính giá trị

Bước 3 Tìm giá trị lớn nhất

và giá trị nhỏ nhất
trong các giá trị tìm được ở Bước 2

Bước 4 Kết luận

2.2 Dựa vào phương thức tính toán Table

Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của hàm số

trên đoạn

Bước 1 Thiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm f(x)

Bước 2 Chọn phương thức tính toán Table

Bước 3 Nhập biểu thức

Bước 4 Nhập

Bước 5 Quan sát bảng giá trị của f(x)

Suy ra

(tại
), dự đoán
(tại
)

Bước 6 Nhập Start, End Step với các giá trị thích hợp để kiểm tra dự đoán

Quan sát bảng giá trị của f(x) ta thấy

là giá trị lớn nhất tìm được

Chúng ta sẽ tìm chính xác giá bằng cách cho

,
,

Cụ thể nhập

Quan sát bảng giá trị của f(x) ta thấy dự đoán trên là đúng

Vậy

(tại
),
(tại
)

3 Ứng dụng trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

Khi giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất cho dưới hình thức trắc nghiệm chúng ta không cần thực hiện Bước 6 vì có thể kiểm tra bằng cách so sánh với các phương án A, B, C và D

Câu 19, Đề thi tham khảo, Năm 2020

Giá trị lớn nhất của hàm số

trên đoạn
bằng

A.

B.

C.

D.

Vậy

(tại
)

Câu 20, Mã đề thi 101, Năm 2019

Giá trị lớn nhất của hàm số

trên đoạn
bằng

A.

B.

C.

D.

Vậy

(tại
)

Câu 23, Mã đề thi 101, Năm 2018

Giá trị lớn nhất của hàm số

trên đoạn
bằng

A.

B.

C.

D.

Vậy

(tại
)

<< Tìm cực trị của hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XỨng dụng Casio fx-580VN X giải các dạng toán về hàm số lũy thừa/ mũ/ logarit >>
 • Facebook