Cách đọc file html trên Android

Làm cách nào tôi có thể mở tệp HTML tôi đã sao chép từ PC sang Thẻ SD của Điện thoại?

Tôi đã thử mở nó bằng ứng dụng mặc định là Trình xem HTML nhưng tôi nhận được trang hệ thống "Trang web không khả dụng". URL mà trình duyệt hiển thị là:

content://com.android.htmlfileprovider/mnt/sdcard/Documents/To%20Read.html?text/html

Có ý kiến ​​gì không?

Cảm ơn.