Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024

Máy bơm nước do Tân Hoàn Cầu sản xuất với các dòng sản phẩm phổ biến quen thuộc với người tiêu dùng như Vina Pump, Ledo Pump, Super Win, ABC, Sea Water Pump và Radar Pump. Với mỗi dòng sản phẩm sẽ đáp ứng nhu cầu riêng như Vina Pump đáp ứng hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp, máy có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ; Máy bơm tăng áp tự động RADAR PUMP được lắp thêm thiết bị radar với áp suất và lưu lượng nước lớn phục vụ cho sinh hoạt gia đình, máy giặt, máy tắm, rửa xe, tưới vườn, … Và mỗi dòng máy bơm nước có công suất 0.5hp, 1hp, 2hp, … phù hợp với mỗi nhu cầu cụ thể.

Máy bơm nước công suất 0.5HP = 0.375KW (0.5 Ngựa)

Máy bơm nước công suất 0.5HP = 0.375KW (0.5 Ngựa)

 1. Máy bơm nước công suất 0.5HP với thương hiệu RADAR PUMP Máy bơm tăng áp tự động RADAR PUMP 0.5HP với áp suất và lưu lượng nước lớn phục vụ cho sinh hoạt gia đình, máy giặt, máy tắm, rửa xe, tưới vườn, …
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 2. Máy bơm nước công suất 0.5HP với thương hiệu Ledo Pump Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 0.5HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 3. Máy bơm nước công suất 0.5HP với thương hiệu Super Win Bơm nước cao áp Super Win 0.5HP với áp suất lớn có thể dùng bơm nước giếng đưa lên những tầng lầu cao, tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, …
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 4. Máy bơm nước công suất 0.5HP với thương hiệu Vina Pump Máy bơm nước ly tâm Vina Pump 0.5HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp, máy có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024

Máy bơm nước công suất 1HP = 0.75KW (1 Ngựa)

Máy bơm nước công suất 1HP = 0.75KW (1 Ngựa)

 1. Máy bơm nước công suất 1HP với thương hiệu Super Win Bơm nước cao áp Super Win 1HP với áp suất lớn có thể dùng bơm nước giếng đưa lên những tầng lầu cao, tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, …
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 2. Máy bơm nước công suất 1HP với thương hiệu Sea Water Pump MÁY BƠM NƯỚC BIỂN – SEA WATER PUMP không chỉ vận hành tốt đối với nguồn nước ngọt mà được thiết kế chuyên dụng cho nước biển, nước nhiễm mặn, nước phèn, nước có hóa chất, …
  
  
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 3. Máy bơm nước công suất 1HP với thương hiệu Vina Pump Máy bơm nước ly tâm Vina Pump 1HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp, máy có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 4. Máy bơm nước công suất 1HP với thương hiệu Ledo Pump Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024

Máy bơm nước công suất 1.5HP = 1.125KW (1.5 Ngựa)

Máy bơm nước công suất 1.5HP = 1.125KW (1.5 Ngựa)

 1. Máy bơm nước công suất 1.5HP với thương hiệu Super Win Bơm nước cao áp Super Win 1.5HP với áp suất lớn có thể dùng bơm nước giếng đưa lên những tầng lầu cao, tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, …
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 2. Máy bơm nước công suất 1.5HP với thương hiệu Vina Pump Máy bơm nước ly tâm Vina Pump 1.5HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp, máy có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 3. Máy bơm nước công suất 1.5HP với thương hiệu Ledo Pump Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1.5HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 4. Máy bơm nước công suất 1.5HP với thương hiệu Sea Water Pump MÁY BƠM NƯỚC BIỂN – SEA WATER PUMP công suất 1.5HP không chỉ vận hành tốt đối với nguồn nước ngọt mà được thiết kế chuyên dụng cho nước biển, nước nhiễm mặn, nước phèn, nước có hóa chất, …
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024

Máy bơm nước công suất 2HP = 1.5KW (2 Ngựa)

Máy bơm nước công suất 2HP = 1.5KW (2 Ngựa)

 1. Máy bơm nước công suất 2HP với thương hiệu Super Win Bơm nước cao áp Super Win 2HP với áp suất lớn có thể dùng bơm nước giếng đưa lên những tầng lầu cao, tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, …
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 2. Máy bơm nước công suất 2HP với thương hiệu Sea Water Pump MÁY BƠM NƯỚC BIỂN – SEA WATER PUMP 2HP không chỉ vận hành tốt đối với nguồn nước ngọt mà được thiết kế chuyên dụng cho nước biển, nước nhiễm mặn, nước phèn, nước có hóa chất, …
  
  
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 3. Máy bơm nước công suất 2HP với thương hiệu Vina Pump Máy bơm nước ly tâm Vina Pump 2HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp, máy có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 4. Máy bơm nước công suất 2HP với thương hiệu Ledo Pump Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 2HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 5. Máy bơm nước công suất 2HP với thương hiệu ABC MÁY BƠM HÚT GIẾNG SÂU ABC 2HP với 2 đầu bơm nước thích hợp dùng để hút giếng khoan ở các tầng sâu ( tầng 2, 3 ) mà bơm một đầu không thể thực hiện được, ngoài ra máy còn đẩy cao rất tốt.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024

Máy bơm nước công suất 3HP = 2.25KW (3 Ngựa)

Máy bơm nước công suất 3HP = 2.25KW (3 Ngựa)

 1. Máy bơm nước công suất 3HP với thương hiệu Super Win Bơm nước cao áp Super Win 3HP với áp suất lớn có thể dùng bơm nước giếng đưa lên những tầng lầu cao, tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, …
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 2. Máy bơm nước công suất 3HP với thương hiệu Vina Pump Máy bơm nước ly tâm Vina Pump 3HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp, máy có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 3. Máy bơm nước công suất 3HP với thương hiệu Ledo Pump Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 3HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024
 4. Máy bơm nước công suất 3HP với thương hiệu ABC MÁY BƠM HÚT GIẾNG SÂU ABC 3HP với 2 đầu bơm nước thích hợp dùng để hút giếng khoan ở các tầng sâu ( tầng 2, 3 ) mà bơm một đầu không thể thực hiện được, ngoài ra máy còn đẩy cao rất tốt.
  Máy bơm nước 1 ngựa là gì năm 2024

Máy bơm nước 1HP công suất bao nhiêu?

Công suất máy bơm (ký hiệu là P): 1HP bằng khoảng 0,74KW hay 740W, trong dân gian ( khu vực miền Nam) thường gọi là bơm 1 ngựa ( =1HP) hay 2 ngựa ( =2HP)…

Máy bơm 1 ngựa là bao nhiêu tiền?

Máy bơm nước 1hp giá rẻ Việt Nam, Trung Quốc khoảng: 1 700 000 - 2 800 000 VND. Giá mô tơ bơm nước 1 ngựa 0.75kw Nhật khoảng: 3 400 000 - 9 600 000 VND. Máy bơm nước 1hp giá rẻ Italia khoảng: 1 900 000 - 4 500 000 VND.

Máy bơm 1HP bằng bao nhiêu m3 h?

Bơm ly tâm JETINOX 92 M: 1HP - Q = 5 (m3/h); H = 31,5 (m)

Máy bơm 1 5HP công suất bao nhiêu?

Máy bơm nước công suất 1.5HP = 1.125KW (1.5 Ngựa) Bơm nước cao áp Super Win 1.5HP với áp suất lớn có thể dùng bơm nước giếng đưa lên những tầng lầu cao, tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, …