Chủ đề: X��y

Có 2 bài viết

rip x là gì - Nghĩa của từ rip x
rip x là gì - Nghĩa của từ rip x

rip x có nghĩa là phần còn lại trong hòa bình xxxtentacion aka jahseh Dwayne Onfroy. Rapper XXXTENTACION bị bắn và giết bởi Gunshot vào ngày 18 tháng 6 2018 tại Bãi biển ...

Những thành tựu về kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ xviii - nửa đầu thế kỉ xix
Những thành tựu về kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ xviii - nửa đầu thế kỉ xix

- Một số kĩ thuật tiên tiến của phương Tây du nhập vào nước ta: kĩ thuật làm đồng hồ, kính thiên văn, máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước, tàu thuỷ chạy ...