Bài luyện tập 1 Hóa 8 trang 30

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học Bài 8: Bài luyện tập 1 trang 30, 31 lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Hóa học.

Giải bài 1 trang 30 SGK Hoá 8

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây.

- Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

- Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre, nứa,...).

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8g/cm3 nhôm có D = 2,7g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D ≈ 0,8g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất?

Lời giải:

a. Vật thể tự nhiên : thân cây

Vật thể nhân tạo : Chậu

Chất : Nhôm, chất dẻo, xenlulozo.

b. Dùng nam châm hút sắt (tách được sắt ra).

Cho hỗn hợp còn lại vào nước thì nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên do nhôm có khối lượng riêng (2,7g/cm3 )lớn hơn nước (1g/cm3) và gỗ có khối lượng riêng (0,8g/cm3 ) nhỏ hơn nước (1g/cm3).

Gạn và lọc ta tách riêng được hai chất này.

Giải bài 2 Hoá 8 SGK trang 31

Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (xem sơ đồ bài tập 5 - Bài 2 Nguyên tử).

Lời giải:

a. – Số proton: 12p;

– Số lớp electron: 3

– Số electron: 12e;

- Số e lớp ngoài cùng: 2e

b. – Khác nhau: về số p, số e và số lớp e

Canxi: 20p, 20e, 4 lớp e

Magie: 12p, 12e, 3 lớp e.

– Giống nhau: về số e lớp ngoài cùng (đều là 2e).

Giải bài 3 SGK Hoá 8 trang 31

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

Lời giải:

a. PTK của hợp chất nặng hơn phân tử hidro 31 lần

Phân tử khối của phân tử hidro là 1.2 = 2 đvC

⇒ Phân tử khối của hợp chất là: 2.31 = 62 đvC

b. PTK hợp chất = 2.NTK X + 1.NTK O = 62 đvC

⇒ 2.NTK X + 16 = 62 đvC

Vậy nguyên tử khối của X là 23. Nguyên tố X là natri (Na)

Giải bài 4 trang 31 SGK Hoá 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

a) Những chất tạo nên từ hai ... trở lên được gọi là ...

b) Những chất có ... gồm những nguyên tử cùng loại ... được gọi là ...

c) ... là những chất tạo nên từ một ...

d) ... là những chất có ... gồm những nguyên tử khác loại ...

e) Hầu hết các ... có phân tử là hạt hợp thành, còn ... là hạt hợp thành của ... kim loại.

Lời giải:

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất.

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

Giải bài 5 Hoá 8 SGK trang 31

Câu sau đây gồm hai phần: "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 100oC".

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích ý 1.

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích ý 1.

E. Cả hai ý đều sai.

Lời giải:

Phương án D.

Có thể hoàn chỉnh lại :

- Ý 1 : Nước cất là tinh khiết

- Hoặc sửa lại ý 2 : Vì nước cất tạo bởi hai nguyên tố hidro và oxi

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Hóa học Bài 8: Bài luyện tập 1 trang 30, 31 SGK lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải Hóa 8 Bài 8: Bài luyện tập 1 - Giải bài tập Hóa 8 bài 8 - VnDoc.com

vndoc.com

Thông báo Mới

  • Học tập
  • Giải bài tập
  • Hỏi bài
  • Trắc nghiệm Online
  • Tiếng Anh
  • Thư viện Đề thi
  • Giáo Án - Bài Giảng
  • Biểu mẫu
  • Văn bản pháp luật
  • Tài liệu
  • Y học - Sức khỏe
  • Sách

  • Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12

VnDoc.com Học tập Lớp 8 Giải bài tập Hóa học 8

Giải Hóa 8 Bài 8: Bài luyện tập 1

Giải bài tập Hóa 8 bài 8

42 17.425

Bài viết đã được lưu

Giải bài tập bài luyện tập 1 hóa 8

Giải Hóa 8 Bài 8: Bài luyện tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa.

A. Tóm tắt kiến thức Hóa 8 bài 8

Phân biệt hợp chất và hỗn hợp

Hợp chấtHỗn hợpKhái niệmĐược tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học.Hỗn hợp nhiều chất trộn lẫn vào nhauPhân loạiHợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơVí dụNước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố hidro và oxi.Nước muối là hỗn hợp của muối hòa tan trong nước.

Nguyên tử - nguyên tố hóa học

Nguyên tửNguyên tốĐịnh nghĩaNguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điệnNhững nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhânCấu tạo

Vỏ: electron (-)

Hạt nhân:

Proton (+)

Notron không mang điện

Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó

Natri        sắt

Na            Fe

Lưu ýNguyên tử khối: Khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC)Các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo thứ tự tăng dần số proton trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

B. Hướng dẫn Giải bài luyện tập 1 hóa 8

Bài 1 trang 30 sgk Hóa 8

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây.

Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

- Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre, nứa,...).

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8g/cm3 nhôm có D = 2,7g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D ≈ 0,8g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. Vật thể tự nhiên: thân cây (gỗ, tre, nứa, ...)

Vật thể nhân tạo: Chậu

Chất: Nhôm, chất dẻo, xenlulozo.

b. Dùng nam châm hút sắt (tách được sắt ra).

Cho hỗn hợp còn lại vào nước thì nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên do nhôm có khối lượng riêng (2,7g/cm3 )lớn hơn nước (1g/cm3) và gỗ có khối lượng riêng (0,8g/cm3 ) nhỏ hơn nước (1g/cm3).

Gạn và lọc ta tách riêng được hai chất này.

Bài 2 trang 31 sgk Hóa 8

Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số electron và số electron lớp ngoài cùng.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Số p = 12

Số e = 12;

Số e lớp ngoài cùng = 2

b) Giống nhau: số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2;

Khác nhau: số proton và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3.

Bài 3 trang 31 sgk Hóa 8

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Hc/ H2 = 2X + O/2 = 31 ⇒ Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC.

(hc là hợp chất chứa X va O công thức là X2O mà hợp chất này nặng hơn H2 31 lần nên lấy hc: H2 = 31)

b) Ta có: 2X + O = 62 => X = 23 đvC.

Vậy X là nguyên tố natri (23)

Kí hiệu hóa học là Na.

Bài 4 trang 31 sgk Hóa 8

Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

a) Những chất tạo nên từ hai... trở lên được gọi là...

b) Những chất có... gồm những nguyên tử cùng loại... được gọi là...

c) ... là những chất tạo nên từ một...

d) ... là những chất có... gồm những nguyên tử khác loại...

e) Hầu hết các ... có phân tử là hạt hợp thành, còn... là hạt hợp thành của... kim loại.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

Bài 5 trang 31 sgk Hóa 8

Câu sau đây gồm hai phần: Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 100oC.

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Ý trong phần I đúng, ý trong phần II sai.

B. Ý trong phần I sai, ý trong phần II đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II giải thích ý ở phần I.

D. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I.

E. Cả hai ý đều sai.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Câu trả lời D đúng (cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I).

>> Bài tiếp theo: Giải Hóa 8 bài 9: Công thức hóa học

C. Giải SBT Hóa 8 bài 8: Luyện tập

Ngoài các dạng bài tập luyện tập sách giáo khoa, giúp các bạn học sinh ôn luyện củng cố bài tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các dạng bài tập sách bài tập, VnDoc hướng dẫn giải chi tiết các dạng bài tập Sách bài tập Hóa 8 bài 8 tại:

 • Giải SBT Hóa 8 bài 8: Luyện tập

D. Trắc nghiệm Hóa 8 bài 8 Luyện tập

Câu 1: Nguyên tử có khả năng liên kết nhờ hạt nào

A. Eclectron và notron

B. Proton và electron

C. Electron

D. Tất cả đáp án đúng

Câu 3. Nguyên tố cacbon (C) là tập hợp những ngueyen tử có cùng

A. 6 hạt nhân

B. 12 hạt proton

C. 12 hat electron

D. 6 hạt proton

Câu 4:  Nguyên tử gồm có những hạt cơ bản nào

A. Hạt proton

B. Hạt electron và notron

C. Hạt proton và notron

D. Cả 3 loại hạt

Câu 3: Trong các câu sau câu nào đúng:

A. Sắt là phi kim đơn chất

B. Khí metan được gọi là hợp chất hữu cơ

C. Oxi chiếm khối lượng ít nhất vỏ trái đất

D. Số p = số n

Câu 4: Cho X có số khối là 40. Biết số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 20. Xác định số thứ tự của X trong bảng tuần hoàn

A. 20

B. 40

C. 21

D. 30

Câu 5. Cho điện tích hạt nhân Cl = 17+. Xác định số khối, số e, số e lớp ngoài cùng.

A. Số e = 17, số khối là 35.5, số e lớp ngoài cùng là 7

B. Số e = 17, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 8

C. Số e = 18, số khối là 35, số e lớp ngoài cùng là 5

D. Số e = 18, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 6

Câu 6. Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước rồi khuấy đều

A. Bột than và bột sắt

B. Đường và muối

C. Bột đá vôi và muối ăn

D. Tất cả đáp án đều đúng

Câu 7. Photpho có mấy dạng và tồn tại ở những dạng hình thù nào

A. Dạng rắn và dạng tinh khiết

B. Trắng, đỏ, đen

C. Chỉ có đỏ

D. Đáp án A&B

-----------------------------------------------

VnDoc đã biên soạn tổng hợp các dạng câu hỏi của bài dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, tài liệu giúp các bạn học sinh ôn luyện nhanh các câu hỏi bài tập liên quan tới bài. Mời các bạn tham khảo tại: Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 8

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

 • Giải SBT Hóa 8 bài 11: Luyện tập chương 1
 • Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học
 • Giải bài tập Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2
 • Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 8
 • Bài tập hóa 8 Chương 1: Chất Nguyên tử Phân tử Có đáp án
 • Bài tập Hóa 8 Chương 2: Phản ứng hóa học Có đáp án

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc hướng dẫn giải chi tiết Giải Hóa 8 Bài 8: Bài luyện tập 1 giúp các bạn ôn luyện, hoàn thành tốt các dạng bài tập. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.