So sánh giữa công và nhiệt lượng

Giải bài 17 trang 59 sách bài tập Vật Lí lớp 8 chi tiết trong bài học Bài 21: Nhiệt năng giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 8.

Bài 21.17 (trang 59 Sách bài tập Vật Lí 8): Hãy so sánh hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt.

Lời giải:

+) Giống nhau: Đều có thể làm tăng hoặc giảm nhiệt năng.

+) Khác nhau: Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác; trong sự thực hiện công có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng và ngược lại.

Hãy so sánh hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt. Bài 21.17 trang 59 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 – Bài 21: Nhiệt năng

Hãy so sánh hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt

+ Giống nhau: Đều có thể làm tăng hoặc giảm nhiệt năng

+ Khác nhau: Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác; trong sự thực hiện công có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng và ngược lại.

+) Giống nhau: Đều có thể làm tăng hoặc giảm nhiệt năng.

+) Khác nhau: Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác; trong sự thực hiện công có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng và ngược lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng.

A. Nhiệt độ.

B. Nhiệt năng.

C. Khối lượng.

D. Thể tích.

Xem đáp án » 19/04/2020 55,704

Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự thay đổi.

A. khối lượng của vật.

B. khối lượng riêng của vật.

C. nhiệt độ của vật.

D. vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật.

Xem đáp án » 19/04/2020 17,677

Nhiệt năng của vật tăng khi

A.vật truyền nhiệt cho vật khác

B. vật thực hiện công lên vật khác

C. chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên.

D. chuyển động của vật nhanh lên.

Xem đáp án » 19/04/2020 17,523

Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì

A. động năng của vật càng lớn.

B. thế năng của vật càng lớn.

C. cơ năng của vật càng lớn.

D. nhiệt năng của vật càng lớn.

Xem đáp án » 19/04/2020 17,345

Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm.

B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng.

C. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm.

D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng.

Xem đáp án » 19/04/2020 12,970

Đại lượng nào dưới đây của vật rắn không thay đổi, khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi?

A. Nhiệt độ của vật.

B. Khối lượng của vật.

C. Nhiệt năng của vật.

D. Thể tích của vật.

Xem đáp án » 19/04/2020 7,765

Tính thời gian đi xe (Vật lý - Lớp 9)

2 trả lời

Tìm số chỉ của các ampe kế (Vật lý - Lớp 9)

1 trả lời

Tính Vận tốc mỗi vật (Vật lý - Lớp 8)

2 trả lời

Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Câu hỏi C3 trang 172 Vật Lý 10 Bài 32

Hãy so sánh giữa sự thực hiện công và sự truyền nhiệt; công và nhiệt lượng.

Lời giải

- Sự giống nhau: sự thực hiện công và sự truyền nhiệt đều làm cho nội năng thay đổi

- Sự khác nhau: Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ 1 dạng năng lượng khác (ví dụ như cơ năng) sang nội năng. Trong khi quá trình truyền nhiệt thì không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng