Chủ đề: C��ng th���c

Có 10 bài viết

Đề bài - vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?
Đề bài - vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?

+ Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc ...

Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40 , \(C = {1 \over {4000\pi }}F,L = {{0,1} \over \pi }H\). Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V). Đề bài ...

Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12

\(\begin{array}{l}{\varphi _u} - {\varphi _i} = \dfrac{\pi }{4}\\ \Rightarrow {\varphi _i} = {\varphi _u} - \dfrac{\pi }{4} = 0 - \dfrac{\pi }{4} = - \dfrac{\pi }{4}\left( {rad} \right)\end{array}\) ...

Đề bài - bài 5 trang 58 sgk vật lí 10
Đề bài - bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

\(\eqalign{ & F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right)} \cr&\Rightarrow {F^2} = F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( ...

Đề bài - bài 39 trang 124 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 39 trang 124 sgk toán 7 tập 1

\(\eqalign{ & \widehat {ABD} + \widehat {BDA} + \widehat {DAB} = {180^0}\;\;(1) \cr & \widehat {ACD} + \widehat {CDA} + \widehat {DAC} = {180^0} \;\;(2)\cr} \) Đề bài ...

Đề bài - bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Sử dụng lí thuyết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Đề bài Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trồng ...

 - em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về nhan đề văn bản đấu  tranh cho một thế giới hoà bình của g. mác-két?
- em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về nhan đề văn bản đấu tranh cho một thế giới hoà bình của g. mác-két?

Nhan đề Đấu tranh cho một thế giới hoà bìnhcủa G. Mác-két thể hiện rất rõ chủ đề của văn bản. Lời kêu gọi đấu tranh cho một thế giới hoà bình ...

c walk là gì - Nghĩa của từ c walk
c walk là gì - Nghĩa của từ c walk

c walk có nghĩa là thành một bước nhảy mà người ta xác định chúng là crip, có thể được trích hút bởi một phong trào boune , không giống như the b đi bộ ít ...