Chủ đề: Ngh��a l�� g��

Có 26 bài viết

Đề bài - giải bài 5 trang 51 sbt sinh học 9
Đề bài - giải bài 5 trang 51 sbt sinh học 9

F1có tỉ lệ phân li 11 quả đỏ : 1 quả vàng, trong đó cây quả vàng có kiểu gen aaaa, do đó ở cây p ít nhất có 2 gen a. Mặt khác với 11 + 1 = 12 tổ hợp có thể ...

Đề bài - bài 64 trang 87 sgk toán 7 tập 2
Đề bài - bài 64 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Gọi \(MH\) là đường cao của tam giác \(MNP.\) Chứng minh rằng: Nếu \(MN < MP\) thì \(HN < HP\) và \(\widehat {NMH} < \widehat {PMH}\) (yêu cầu xét hai trường hợp: khi góc ...

Đề bài - bài 4 trang 86 sgk toán 7 tập 2
Đề bài - bài 4 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Áp dụng: Khái niệm về đường trung tuyến, đường cao và đường trung trực của một đoạn thẳng và đường phân giác của một góc. Đề bài ...

A A/an và one dùng như tính từ (adjective) - a/an và one
A A/an và one dùng như tính từ (adjective) - a/an và one

(b) One có thể được dùng trước day (ngày) / week (tuần) / month (tháng) / year (năm) / summer (mùa hè) / winter (mùa đông) v.v... hay trước tên gọi của ngày, tháng ...

peek a poo là gì - Nghĩa của từ peek a poo
peek a poo là gì - Nghĩa của từ peek a poo

peek a poo có nghĩa là Khi một người đi vào phòng vệ sinh công cộng đang tìm kiếm một quầy hàng rỗng; Họ ngang hàng thông qua vết nứt của gian hàng tìm kiếm ...

Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40 , \(C = {1 \over {4000\pi }}F,L = {{0,1} \over \pi }H\). Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V). Đề bài ...

Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12

\(\begin{array}{l}{\varphi _u} - {\varphi _i} = \dfrac{\pi }{4}\\ \Rightarrow {\varphi _i} = {\varphi _u} - \dfrac{\pi }{4} = 0 - \dfrac{\pi }{4} = - \dfrac{\pi }{4}\left( {rad} \right)\end{array}\) ...

Đề bài - phân tích hai nhân vật mị và a phủ từ đó làm rõ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm vợ chồng a phủ của tô hoài
Đề bài - phân tích hai nhân vật mị và a phủ từ đó làm rõ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm vợ chồng a phủ của tô hoài

Nhắc đến tác phẩm, người ta nhắc đến tính hiện thực và giá trị nhân đạo. Hiện thực mà chỉ bằng tố cáo phê phán thì còn khiếm khuyết, nhân đạo mà ...

pop a tit là gì - Nghĩa của từ pop a tit
pop a tit là gì - Nghĩa của từ pop a tit

pop a tit có nghĩa là khi bạn muốn một cô gái gửi một hình ảnh của Tits ví dụ "hey em bé pop một tit cho tôi?" "Yeah giữ trên" pop a tit có nghĩa là 1.) ...

smoke an l là gì - Nghĩa của từ smoke an l
smoke an l là gì - Nghĩa của từ smoke an l

smoke an l có nghĩa là để hút cùn, còn gọi là một xì gà chứa đầy cần sa, tốt nhất là một Master Master :) ví dụ ay, yo cho phép hút l, hoặc lấy một l và ...

im still a piece of garbage là gì - Nghĩa của từ im still a piece of garbage
im still a piece of garbage là gì - Nghĩa của từ im still a piece of garbage

im still a piece of garbage có nghĩa là rác Thùng rác Mọi người Nhận rekkkkkt Ví dụ hey cảm ơn vì đăng ký tôi vẫn một mảnh rác nhưng tôi không phải là bạn ...

a woman scorned là gì - Nghĩa của từ a woman scorned
a woman scorned là gì - Nghĩa của từ a woman scorned

a woman scorned có nghĩa là một người phụ nữ bị từ chối trong tình yêu có thể rất tức giận và nguy hiểm.Địa ngục không giận dữ như một người phụ ...

the l chat là gì - Nghĩa của từ the l chat
the l chat là gì - Nghĩa của từ the l chat

the l chat có nghĩa là Các ghê tởm và bẩn thỉu bể phốt nơi các yếu tố tồi tệ nhất của cộng đồng lesbian tụ tập và cư xử như cyber cunts. tồn tại ...

cook up a storm là gì - Nghĩa của từ cook up a storm
cook up a storm là gì - Nghĩa của từ cook up a storm

cook up a storm có nghĩa là để "thực sự" biết cách nấu I.e. để "ném" xuống trong bếp.Ngoài ra để mùa mỗi món ăn với tình yêu bằng cách sử dụng số ...

what is g là gì - Nghĩa của từ what is g
what is g là gì - Nghĩa của từ what is g

what is g có nghĩa là "Cái gì một gangster" Điển hình được sử dụng để mô tả một người không thực sự là một gangster nhưng làm một cái gì đó khá đẹp ...

son of a gun là gì - Nghĩa của từ son of a gun
son of a gun là gì - Nghĩa của từ son of a gun

son of a gun có nghĩa là trở lại vào đầu những năm 1800, người Anh đã làm một cái gì đó gọi là gây ấn tượng. Trong cuộc chiến Napoleonic, người Anh coi ...