Chủ đề: Ph����ng tr��nh

Có 16 bài viết

Đề bài - câu 6 trang 9 sbt công nghệ 6 – kết nối tri thức
Đề bài - câu 6 trang 9 sbt công nghệ 6 – kết nối tri thức

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được hiểu là sử dụng năng lượng đúng lúc, đúng chỗ; sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu ...

Đề bài - giải bài 4 trang 127 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2
Đề bài - giải bài 4 trang 127 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2

Cảnh sát giao thông ghi lại số vụ va chạm giao thông trên một đoạn đường trong 30 ngày của tháng 6. Kết quả cho ở bảng sau: Đề bài ...

Đề bài - giải bài 3 trang 22 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 3 trang 22 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Ta quay mặt về phía Mặt Trời mọc, trước mặt là hướng đông, đằng sau lưng là hướng tây, bên trái là hướng bắc và bên phải là hướng nam. Đề bài ...

Đề bài - câu 1 trang 37 sgk công nghệ 9 - nấu ăn
Đề bài - câu 1 trang 37 sgk công nghệ 9 - nấu ăn

- Hành và gừng cho xuống gầm lò nướng cho chín nhưng không cháy vỏ (chính lớp vỏ đỏ của hành khô có tác dụng làm nước trong, màu đẹp), hoa hồi bẻ từng ...

Đề bài - trả lời câu hỏi bài 51 trang 180 sgk công nghệ 8
Đề bài - trả lời câu hỏi bài 51 trang 180 sgk công nghệ 8

Em hãy quan sát ổ điện (h51.6) và mô tả cấu tạo của ổ điện đó: Ổ điện đó gồm mấy bộ phận? Tên gọi của các bộ phận đó Đề bài ...

Đề bài - bài 7 trang 63 sbt sử 7
Đề bài - bài 7 trang 63 sbt sử 7

+ Sau khiĐặng Tất vàNguyễn Cảnh Chân bị Trần Ngỗi giết chết, con trai của ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào ...

Đề bài - bài 85 trang 53 sbt toán 7 tập 2
Đề bài - bài 85 trang 53 sbt toán 7 tập 2

Cho bốn điểm (A, B, C, D)như trên hình 18. Hãy tìm một điểm (M)sao cho tổng (MA + MB + MC + MD)là nhỏ nhất. Đề bài Cho ...

Đề bài - bài 30 trang 60 sbt hình học 12 nâng cao
Đề bài - bài 30 trang 60 sbt hình học 12 nâng cao

Cho hình hộp (ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}) nội tiếp trong một hình trụ cho trước, góc giữa đường thẳng ({B_1}D) và mặt phẳng (left( {AB{B_1}{A_1}} right)) bằng ...

Đề bài - bài 24 trang 123 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 24 trang 123 sgk hình học 10 nâng cao

Ta có: (e = frac{1}{{sqrt 2 }} < 1) nên đường conic là elip. Đề bài Cônic có tâm sai (e = {1 over {sqrt 2 }})là đường nào? (A) ...

Đề bài - bài 19 trang 123 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 19 trang 123 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A),,y = pm {5 over 4}x,; cr& (B),,,y = pm {4 over 5}x,; cr& (C),,,y = pm {{25} over {16}}x,; cr& (D),,,y = pm {{16} over {25}}x,. cr} ) Đề bài ...

Đề bài - bài 8 trang 121 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 8 trang 121 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A),,,left{ matrix{x = 4t hfill cry = - 3 - 3t hfill cr} right. cr& (B),,,left{ matrix{x = 4t hfill cry = - 3 + 3t hfill cr} right. cr& (C),,,left{ matrix{x ...

springfield nh là gì - Nghĩa của từ springfield nh
springfield nh là gì - Nghĩa của từ springfield nh

springfield nh có nghĩa là Springfield là một thị trấn nhỏ ở New Hampshire chứa phần lớn Hicks say rượu, Loosers, và rednecks . Có gì ở đó trừ lon bia rỗng trên ...

Đề bài - câu 7 trang 20 sgk hóa học 11 nâng cao
Đề bài - câu 7 trang 20 sgk hóa học 11 nâng cao

(eqalign{ & K_a{{{(HN{O_2})}}} > K_a({{{C{H_3}COOH}}}) cr & Rightarrow {left[ {{H^ + }} right]_{_{HN{O_2}}}} > {left[ {{H^ + }} right]_{C{H_3}COOH}} cr} ) Đề bài ...

Đề bài - việc xây dựng và bảo vệ chính quyền xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi cách mạng tháng mười thành công ?
Đề bài - việc xây dựng và bảo vệ chính quyền xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi cách mạng tháng mười thành công ?

- Từ năm 1919, Chính quyền Xô viết đã thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với nội dung: nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương ...