Chủ đề: Ph����ng tr��nh

Có 2 bài viết

Đề bài - câu 7 trang 20 sgk hóa học 11 nâng cao
Đề bài - câu 7 trang 20 sgk hóa học 11 nâng cao

\(\eqalign{ & K_a{{{(HN{O_2})}}} > K_a({{{C{H_3}COOH}}}) \cr & \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_{_{HN{O_2}}}} > {\left[ {{H^ + }} \right]_{C{H_3}COOH}} \cr} \) Đề bài ...

Đề bài - việc xây dựng và bảo vệ chính quyền xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi cách mạng tháng mười thành công ?
Đề bài - việc xây dựng và bảo vệ chính quyền xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi cách mạng tháng mười thành công ?

- Từ năm 1919, Chính quyền Xô viết đã thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với nội dung: nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương ...