Vì sao khi nắm quyền nền chuyên chính Giacôbanh lại đưa cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao

Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh?

Đề bài

Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Các biện pháp của phái Gia-cô-banh:

- Giải quyết vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân, qua đó động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

- Tháng 6-1793, thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.

- Ngày 23-8-1793, thông qua sắc lệnh Tổng động viên toàn quốcđể huy động sức mạnh của nhân dân trong cả nước chống thù trong giặc ngoài.

- Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ. Ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân,

* Nhận xét:

- Phái Gia-cô-banh đã ban bố các quyền dân chủ rộng rãi, mọi sự bất bình đẳng giai cấp bị bãi bỏ, quan tâm giải quyết vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của nông dân.

- Nhờ các chính sách của mình, phái Giacobanh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Loigiaihay.com

Bài liên quan
 • Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 17 SGK Lịch sử 8

 • Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

 • Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  Giải bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 8

 • Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

  Giải bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 8

 • Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

  Giải bài tập 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

 • Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917

  Tóm tắt mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917

 • Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

  Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

  Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ?

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó

  Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó