Cách tắt tai nghe bluetooth Samsung

Nếu khu vực cảm ứng trên tai nghe hoặc chính tai nghe không hoạt động, bạn cần thao táckhởi động lại thiết bị. Để khởi động lại, đặt tai nghe vào hộp chứa vàmở nắpra sau 7 giây.

Video liên quan