Hình thức phi mậu dịch tiếng anh là gì năm 2024

Mẫu hóa đơn thương mại (invoice) là hàng hóa phi mậu dịch, hàng hóa phi mậu dịch được khấu trừ thuế GTGT. Thủ tục nhập khẩu hàng phi mậu dịch, các loại hình nhập khẩu hàng phi mậu dịch và các quy định pháp luật liên quan đến hàng phi mậu dịch.

Kinh doanh thương mại trừ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa. Sau đó, có một loại hàng hóa xuất nhập khẩu khác không nhằm mục đích giao dịch, được gọi là hàng hóa phi mậu dịch. Đó là cách hiểu đơn giản nhất về hàng hóa và hàng hóa phi mậu dịch.

Có rất nhiều sự hiểu lầm giữa hàng hóa thương mại và hàng hóa phi mậu dịch. Những hiểu lầm này dẫn đến việc doanh nghiệp nhập khẩu khai sai tờ khai hải quan, sai mã model, thậm chí bị khấu trừ thuế đối với hàng phi mậu dịch.

Sau đây ILT sẽ làm rõ thế nào là hàng hóa phi ngoại thương. Mẫu hóa đơn mua bán hàng hóa phi mậu dịch, cách mua bán hàng hóa phi mậu dịch, hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế nhập khẩu hay không.

Hình thức phi mậu dịch tiếng anh là gì năm 2024

Hàng phi mậu dịch là gì? Thủ tục hàng phi mậu dịch là như thế nào?

Hàng phi mậu dịch là gì?

Vật phẩm không thể giao dịch là vật phẩm không thể giao dịch hoặc thanh toán. Hàng phi mậu dịch bao gồm: quà tặng, hành lý cá nhân, hàng mẫu, vật phẩm quảng cáo.

Nhập khẩu phi mậu dịch cũng là nhập khẩu không cần hợp đồng. Về cơ bản thì nhập khẩu hàng phi mậu dịch không phải để bán.

Việc nhập khẩu hàng hóa trong các trường hợp sau đây sẽ được phân loại là hàng hóa phi mậu dịch:

 • Quà biếu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho cá nhân, tổ chức
 • Hàng hóa của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và tổ chức quốc tế viện trợ nhân đạo
 • Hàng tạm nhập, tái xuất thuộc sở hữu cá nhân được miễn thuế Việt Nam
 • Hàng mẫu không trả tiền - nhiều trường hợp hàng mẫu có giá trị rất cao, thương nhân phải mua về dùng thử, không bán được cũng được tính là nhập khẩu phi mậu dịch.
 • Phương tiện xuất nhập cảnh cá nhân, dụng cụ chuyên nghiệp
 • Chi phí di chuyển của cá nhân, tổ chức
 • Hành lý cá nhân của nhân viên nhập cảnh sẽ được gửi bằng vận đơn

Hình thức phi mậu dịch tiếng anh là gì năm 2024
Hình thức phi mậu dịch tiếng anh là gì năm 2024
Hàng phi mậu dịch là gì?

Thủ tục hải quan hàng phi mậu dịch

1. Giới thiệu hồ sơ

Theo mẫu tờ khai hải quan giấy quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Nộp 02 bản chính tờ khai nhập khẩu theo Mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Vận đơn hoặc chứng từ vận tải hợp lệ khác xác nhận không có mâu thuẫn trong giao dịch hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu thì phải xuất trình thêm các chứng từ sau để nộp thuế nhập khẩu:

 • Văn bản của Bộ Tài chính về việc xét miễn thuế quà biếu, quà tặng có trị giá vượt định mức miễn thuế theo quy định.
 • Bản xác nhận viện trợ không hoàn lại của tổ chức tài chính xác nhận theo quy định của Bộ Tài chính đối với các khoản viện trợ không hoàn lại không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng: 01 bản chính.
 • Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác vào): 1 bản chính
 • Giấy phép xuất khẩu hàng hóa (xuất khẩu có điều kiện): 01 bản chính. Các giấy tờ khác tùy trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

* Ghi chú:

Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch thì cần bổ sung:

 • Đơn xin xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch.
 • Hóa đơn chỉ dùng để khai báo hải quan, không dùng để thanh toán.
 • + Packing list Bảng kê chi tiết hàng hóa (áp dụng đối với hàng hóa có nhiều kiện).
 • Cá nhân nhập khẩu hàng hóa phi hàng hóa lưu ý:
 • Mã Loại hình Nhập khẩu: H11 (căn cứ Công văn 2765/TCHQ-GSQL)
 • Do cá nhân nhập khẩu thường không có mã số thuế nên việc khai hải quan phải thông qua đại lý khai hải quan, đại lý sẽ đóng vai người nhận hàng (đại lý vừa là người nhận hàng vừa là người mua hàng) trên tờ khai hải quan hình thức. Lãi suất là gì?
 • Tờ khai hải quan cho thấy nhà nhập khẩu là đại lý hải quan.
 • Trường Người được ủy thác: Điền tên người được ủy thác (không bắt buộc phải có MST).
 • Hướng dẫn khác: Điền tên của công ty ủy thác.
 • Giấy ủy quyền của Công ty Đại lý làm thủ tục hải quan (nộp bản chính cho Hải quan).

2. Trình tự làm thủ tục nhập khẩu phi hàng hóa

Thủ tục:

 • Tiếp nhận, kiểm tra chi tiết hồ sơ để đăng ký tờ khai hải quan.
 • Kiểm tra thực tế hàng hóa sẽ được xác nhận nhờ kết quả kiểm tra.
 • Tính toán và thu thuế và thuế.
 • kho lưu trữ hạnh phúc

Vị trí địa điểm:

 • Nơi làm thủ tục khai báo hải quan là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng nơi hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Tất cả hàng hóa phi mậu dịch đều phải kiểm tra thực tế về hình thức, số lượng, chất lượng hàng hóa theo quyết định của lãnh đạo Tổng cục Hải quan quy định tại điểm III.2 Mục I Phần B Thông tư số .112/2005/TT-Bitcoin.
 • Trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch không vượt quá hạn mức cho phép của pháp luật hải quan.

Hình thức phi mậu dịch tiếng anh là gì năm 2024

Thủ tục hải quan hàng phi mậu dịch

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu hàng phi mậu dịch

 1. Khai và nộp tờ khai hải quan

Giấy tờ khai hải quan sẽ được lập theo mẫu quy định. Khoảng một thập kỷ trước, chủ hàng khai báo bằng tay trên tờ khai hải quan in sẵn. Đến nay, từng chi cục đã chuyển sang sử dụng phần mềm đặc biệt để khai tờ khai hải quan điện tử.

Từ tháng 4/2014, ngành hải quan bắt đầu áp dụng hệ thống VNACCS mới, việc khai báo hải quan cũng có những thay đổi lớn.

Ở bước này, bạn cần kiểm tra đảm bảo dữ liệu giữa các chứng từ chính xác, tra cứu và áp mã HS, truyền tờ khai hải quan…

 1. Lấy kết quả phân luồng

Sau khi nhận được kết quả phân luồng từ hệ thống, bạn thực hiện bước tiếp theo:

 • Khai báo luồng xanh

Về lý thuyết, bạn chỉ cần ra cảng lấy hàng sau khi đóng thuế (nếu có), ngoài ra không cần làm gì thêm.

Nhưng thực tế tại chi cục tôi thấy người khai hải quan vẫn phải đến hải quan kiểm tra xem tiền thuế đã nổi vào tài khoản kho bạc hải quan hay chưa. Đồng thời, cán bộ hải quan cũng kiểm tra tờ khai hải quan có vấn đề gì không. Nếu phát hiện tờ khai có sai sót (nghiêm trọng), Hải quan vẫn có thể dừng làm thủ tục và yêu cầu người dẫn chuyển luồng (nếu có yêu cầu). Thật vậy, đó không phải là ý nghĩa thực sự của Luồng Xanh. Do đó, bạn vẫn nên chuẩn bị sẵn một bộ chứng từ hàng hóa để giải trình khi cần thiết.

 • Khai báo luồng vàng

Bạn phải xuất trình một gói ứng dụng giấy, bao gồm các tài liệu sau:

 • Tờ khai hải quan (in phần mềm, không cần đóng dấu)
 • Hóa đơn thương mại (chữ ký, dấu tròn + chức danh)
 • Các chứng từ khác: vận đơn, C/O, giấy kiểm tra chất lượng (kiểm tra đặc biệt)…

Theo Thông tư 38, hồ sơ khai báo hải quan tương đối đơn giản, không yêu cầu phải có hợp đồng ngoại thương, bao bì chi tiết nhưng bạn nên chuẩn bị một bản để tham khảo, tra cứu khi cần thiết.

 • Khai báo luồng đỏ

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải được thực hiện sau khi kiểm tra xong hồ sơ giấy tờ. Đây là mức độ kiểm tra cao nhất, đòi hỏi nhiều thủ tục và tốn kém nhất, tốn nhiều thời gian, công sức của cả chủ hàng và công chức hải quan.

Trước hết bạn vẫn phải có một bộ hồ sơ như luồng vàng bên trên. Sau khi hải quan tiếp nhận và duyệt hồ sơ sẽ chuyển cho đoàn kiểm tra. Quý khách đăng ký kiểm hóa, đến cảng làm thủ tục dỡ hàng xuống khu vực kiểm hóa, sau đó liên hệ với nhân viên hải quan để làm thủ tục kiểm hóa.

Hiện nay, có 2 loại séc là séc máy (séc) và séc thủ công (gọi tắt là séc phanh). Trong một số trường hợp, máy soi kiểm tra hải quan trở nên nghi ngờ và mở container để kiểm tra thủ công (rất mệt mỏi và tốn kém).

Sau khi kiểm tra xong, công chức hải quan sẽ quay lại chi cục để làm các thủ tục cần thiết: biên bản kiểm tra. Nếu có, các thủ tục xác định và tuyên bố thoái vốn sẽ được thực hiện tại chi nhánh và bộ phận sẽ được hoàn thành. Bạn in mã vạch của tờ khai hải quan, ra cảng làm thủ tục thay đổi lệnh & hải quan giám sát và ký (hay còn gọi là cổng ký) là xong.

 1. Nộp thuế hải quan

Phần mềm tự động tính nghĩa vụ thuế dựa trên biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành. Người nộp thuế thực hiện nộp thuế và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính theo quy định: nộp ngay, ân hạn, bảo lãnh ngân hàng… Đối với hàng hóa nhập khẩu theo hình thức kinh doanh hiện nay, hầu hết đều bị đánh thuế ngay. Khi có các loại thuế nổi trong hệ thống thì hải quan mới duyệt cho thông quan.

 1. Thủ tục hải quan

Thông quan hàng hóa là việc hoàn thành thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Để dễ nhớ, tôi tạm dịch sang tiếng Hoa - tiếng Việt:

Thông quan = Thông suốt (thông) qua cửa khẩu (hải quan)

Sau khi các bước tôi đã đề cập ở trên và hàng hóa được hải quan chấp nhận và thông quan, bạn đã hoàn thành trách nhiệm. Khi đó, đối với hàng hóa nhập khẩu, chủ sở hữu có quyền phân phối, mua bán, sử dụng...; đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa đủ điều kiện được đưa ra khỏi Việt Nam (hoặc đưa vào khu phi thuế quan).

Hình thức phi mậu dịch tiếng anh là gì năm 2024

Quy trình thủ tục thông quan hải quan nhập khẩu hàng phi mậu dịch

Xem thêm :

Bảo hiểm hàng hóa là gì? Những điều nên biết về bảo hiểm hàng hóa

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa và những điều cần biết​​​​​​​

Những lưu ý khi nhập khẩu hàng phi mậu dịch

Đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu phi mậu dịch, vì không cần thanh toán nên các cuộc thương lượng về giá thường được tiến hành và thương nhân thường kê khai giá trị hàng hóa một cách bừa bãi. Quy định tham khảo giá tham khảo TT39/2018/TT-BTC

Cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết đã liệt kê để tránh mất nhiều thời gian làm thủ tục nhận hồ sơ.

Đối với các cá nhân đang công tác và làm việc tại Việt Nam cần lưu ý giấy tờ cần thiết là hợp đồng lao động phải có trong hồ sơ.

Những cá nhân trở về nhà với tài sản sau khi học tập hoặc làm việc phải xuất trình thị thực. Các cá nhân vẫn có thể nhập khẩu một số loại hàng hóa đã qua sử dụng, được phân loại là tài sản lưu động.

Mẫu tờ khai hải quan và file đính kèm tờ khai hàng phi mậu dịch tham khảo TT 190/2011/TT-BTC. Tờ khai hải quan này phải được in bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi tờ khai hải quan lập 2 bản (Hải quan lưu 1 bản, người khai hải quan lưu 1 bản).

Tất cả hàng hóa phi mậu dịch đều phải kiểm tra thực tế về hình thức, số lượng, chất lượng hàng hóa theo quyết định của Thủ trưởng Chi cục Hải quan quy định tại điểm III.2 Mục I Phần B Thông tư 112 /2005/TT-Bitcoin.

Trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không vì mục đích thương mại không vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật hải quan

Hình thức phi mậu dịch tiếng anh là gì năm 2024

Những lưu ý về khi nhập khẩu hàng phi mậu dịch

Trên đây là tất cả những gì về phi hàng hóa. Hàng phi mậu dịch có được bán ra, hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không? Các quy định liên quan và những vấn đề cần lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch. ILT hy vọng bài viết này đã giải đáp được những thắc mắc mà bạn đang tìm kiếm. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn và báo giá thủ tục nhập khẩu phi mậu dịch.

Loại hình phi mậu dịch tiếng Anh là gì?

Thì có một loại hình xuất nhập khẩu không để kinh doanh buôn bán thì được gọi là hàng phi mậu dịch (Non-merchant article).10 thg 3, 2023nullHàng Phi Mậu Dịch Là Gì - Real Logisticsreallogistics.vn › hang-phi-mau-dich-la-ginull

Xuất khẩu phi mậu dịch tiếng Anh là gì?

Hàng phi mậu dịch (non-commercial goods) là hàng hoá xuất khẩu (exported), nhập khẩu (exported) không nhằm mục đích thương mại (non-commercial purposes).nullhàng phi mậu dịch Tiếng Anh là gì - DOL Dictionarytudien.dolenglish.vn › hang-phi-mau-dich-tieng-anh-la-ginull

Loại hình phi mậu dịch là gì?

Phi mậu dịch là việc xuất nhập khẩu, trao đổi các loại hàng hóa không nhằm mục đích thương mại giữa các vùng lãnh thổ, các quốc gia hoặc các tổ chức dành tặng cho cá nhân, tổ chức của 1 quốc gia khác.nullMậu dịch là gì? SO SÁNH hàng mậu dịch và hàng phi mậu dịchketoananpha.vn › so-sanh-hang-mau-dich-va-hang-phi-mau-dichnull

Hóa đơn phi mậu dịch tiếng Anh là gì?

Hàng phi mậu dịch (tiếng anh là non-commercial goods) là những loại hàng hóa được nhập khẩu mà không phải vì mục đích thương mại, nó cũng không phải là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Loại hàng hóa này được nhập khẩu thông qua Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành, đã được nộp thuế trước lúc thông quan.nullHàng mậu dịch là gì? Có gì khác với hàng phi mậu dịch?hvtlogistics.vn › Kinh nghiệmnull