Chủ đề: Thu���c

Có 14 bài viết

Đề bài - bài 3 trang 32 sgk lịch sử 5
Đề bài - bài 3 trang 32 sgk lịch sử 5

Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp ? Đề bài Chiến thắng ...

Đề bài - vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?
Đề bài - vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?

+ Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc ...

Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40 , \(C = {1 \over {4000\pi }}F,L = {{0,1} \over \pi }H\). Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V). Đề bài ...

Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12

\(\begin{array}{l}{\varphi _u} - {\varphi _i} = \dfrac{\pi }{4}\\ \Rightarrow {\varphi _i} = {\varphi _u} - \dfrac{\pi }{4} = 0 - \dfrac{\pi }{4} = - \dfrac{\pi }{4}\left( {rad} \right)\end{array}\) ...

Đề bài - bài 5 trang 58 sgk vật lí 10
Đề bài - bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

\(\eqalign{ & F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right)} \cr&\Rightarrow {F^2} = F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( ...

Lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số - lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số
Lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số - lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu. Lý thuyết về thu ...

Đề bài - bài 39 trang 124 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 39 trang 124 sgk toán 7 tập 1

\(\eqalign{ & \widehat {ABD} + \widehat {BDA} + \widehat {DAB} = {180^0}\;\;(1) \cr & \widehat {ACD} + \widehat {CDA} + \widehat {DAC} = {180^0} \;\;(2)\cr} \) Đề bài ...

Phân tích hình ảnh mùa thu trong 3 bài thơ thu của nguyễn khuyến
Phân tích hình ảnh mùa thu trong 3 bài thơ thu của nguyễn khuyến

Trong bộ ba thơ thu tuy tác giả không trực tiếp nói đến nhưng vẫn không sao che giấu nổi: Tâm sự nước non đầy vơi dường như chi phối cả cuộc đời và ...

 - em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về nhan đề văn bản đấu  tranh cho một thế giới hoà bình của g. mác-két?
- em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về nhan đề văn bản đấu tranh cho một thế giới hoà bình của g. mác-két?

Nhan đề Đấu tranh cho một thế giới hoà bìnhcủa G. Mác-két thể hiện rất rõ chủ đề của văn bản. Lời kêu gọi đấu tranh cho một thế giới hoà bình ...

Dàn ý - bình bài thơ thu điếu (câu cá mùa thu) của nguyễn khuyến.
Dàn ý - bình bài thơ thu điếu (câu cá mùa thu) của nguyễn khuyến.

=> Tất cả tạo nên một không gian xanh trong, dịu nhẹ, một chút sắc vàng của lá rụng trên cái nền xanh ấy khiến cảnh thu, hồn thu càng thêm phần sống ...

Dàn ý - hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài sang thu của hữu thỉnh: bỗng nhận ra hương ổi …vắt nửa mình sang thu.
Dàn ý - hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài sang thu của hữu thỉnh: bỗng nhận ra hương ổi …vắt nửa mình sang thu.

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chớm thu ở một miền quê nhỏ. Tín hiệu đầu tiên để tác giả nhận ra là hương ổi phả trong gió. Mùi hương quê ...

c walk là gì - Nghĩa của từ c walk
c walk là gì - Nghĩa của từ c walk

c walk có nghĩa là thành một bước nhảy mà người ta xác định chúng là crip, có thể được trích hút bởi một phong trào boune , không giống như the b đi bộ ít ...