Think of nghĩa là gì

Think about vs. Think of

Think of - chỉ hành động hình dung ra trong đầu hình ảnh của ai/vật gì Think about - thường dùng chỉ hành động suy nghĩ để đưa ra quyết định về việc gì/ai Tuy nhiên trong giao tiếp hàng ngày vẫn có thể dùng cả hai cụm này để cùng diễn đạt một ý

Về căn bản, "think of" nghĩa là "imagine" (hình dung/tưởng tượng) trong khi "think about" gần giống với "consider" (xem xét) nên sự khác biệt sẽ rõ ràng hơn khi có ngữ cảnh.

Ví dụ, nếu tôi nói:

"I'mthinking ofa tropical beach, please don't interrupt me!"

Tôi đang mơ vềbãi biển vùng nhiệt đới nên đừng có làm phiền tôi!

Lúc nàyý của tôi là tôi đangtưởng tượngvề việc đó haymơ mộngvề nó.

Tuy nhiên, với câu như:

"They'rethinking aboutwhether to agree to the sale."

Họ đangsuy nghĩxem có nên chấp nhận việc buôn bán này không.

Thì nghĩa là họ đangxem xétviệc mua bán.

Trong những trường hợp này, thường thì ta sẽ tự nhiên chọn cụmphù hợp. Nhưng khi nói chuyện với người khác, ta thường có xu hướng dùng cả hai cụm trên để diễn tả cùng một ý.

Ví dụ, nếu bạn tôi gặp tai nạn và phải vào viện, tôi có thể gửi một tấm thiệp, một ít hoa kèm lời nhắn đại loại như: "I'm thinking of you" hay "I'm thinking about you" nghĩa là "Mình nghĩ đến/nhớ cậu", và khi đó ý nghĩa của câu sẽ không quá khác nhau nữa.

Nguồn: sưu tầm

Video liên quan