Từ 0 đến 9 có bao nhiêu số

Hướng dẫn giải bài 2 trang 22 SGK toán 4 luyện tập

Đề bài:
a) Có bao nhiêu số có một chữ số?
b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

Phương pháp giải:
- Nhận xét:
+ Số có một chữ số bao gồm các số từ 0 đến 9.
+ Số có hai chữ số bao gồm các số từ 10 đến 99.
- Cách giải: Để tìm được số các số hạng của dãy, ta áp dụng công thức:
Số các số hạng = (Số hạng lớn nhất - Số hạng nhỏ nhất) : d + 1
(Trong đó: d chính là số đơn vị hơn kém nhau của các số trong dãy).
- Áp dụng giải bài tập trên: Các số liền nhau trong cả hai dãy đều hơn kém nhau 1 đơn vị.
+ Để tìm đáp án câu a, ta có: (9 - 0) : 1 + 1 = 10. Vậy có 10 số có một chữ số.
+ Để tìm đáp án câu b, ta có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90. Vậy có 90 số có hai chữ số.

Đáp án:
a) Các số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Vậy có 10 số có một chữ số.
b) Các số có hai chữ số là: 10; 11; 12; 13; ...; 97; 98; 99.
Vậy có 90 số có hai chữ số.

Phần giải bài tập trang 22 Toán 4 gồm 5 bài, sau phần giải bài tập ewq trang 22 SGK Toán 4 luyện tập, mời các em xem tiếp gợi ý và phương phápGiải Bài 1 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tập,Giải Bài 3 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tập,Giải Bài 4 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tậpvàGiải Bài 5 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tập, để học tốt môn toán lớp 4 hơn nhé.

  • Giải Bài 4 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tập
  • Giải Bài 3 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tập
Giải bài 2 trang 22 SGK toán 4 luyện tập , Có bao nhiêu số có một chữ số, Có bao nhiêu số có hai chữ số?
Giải Bài 5 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tập Giải Bài 4 Trang 22 SGK Toán 5 Giải Bài 2 Trang 22 SGK Toán 5 Giải Bài 1 Trang 22 SGK Toán 4 luyện tập Giải Bài 4 Trang 22, 23 SGK Toán 5 Giải bài tập trang 22 SGK toán 4

Video liên quan