Ngành trong tiếng Anh là gì

Dưới đây là tên của các ngành, nghề và chuyên môn chính trong tiếng Anh.

accountancy ngành kế toán
advertising ngành quảng cáo
agriculture ngành nông nghiệp
banking ngành ngân hàng
broadcasting nghề phát thanh truyền hình
the building trade ngành xây dựng
the chemical industry ngành hóa chất
the civil service ngành dân chính
computing ngành tin học
the construction industry ngành xây dựng
the drinks industry ngành sản xuất đồ uống
engineering ngành kỹ thuật
the entertainment industry ngành công nghiệp giải trí
farming ngành nuôi trồng theo trang trại
financial services ngành dịch vụ tài chính
the fishing industry ngành ngư nghiệp
healthcare ngành y tế
hotel and catering ngành khách sạn và phục vụ ăn uống
human resources mảng nhân sự
insurance ngành bảo hiểm
IT (viết tắt của information technology) IT (công nghệ thông tin)
the legal profession nghề luật
local government chính quyền địa phương